Veelgestelde vragen

Hoe werkt de stroommarkt?

De stroommarkt werkt eigenlijk vrij simpel en is gebaseerd op marktwerking. De producent (bijvoorbeeld de gascentrale of een zonnepark) wekt stroom op, de energieleverancier verkoopt deze stroom op de markt, koopt vervolgens stroom voor verbruikers op diezelfde markt, en de netbeheerder zorgt ervoor dat de stroom bij uw bedrijf komt.

De energieleverancier is verantwoordelijk voor de levering van stroom (en in veel gevallen ook gas). Jij kan zelf kiezen wie jij als energieleverancier wil. Wil je bijvoorbeeld een vast of een variabel tarief (dynamisch contract), een korte of lange looptijd van het contract of bijvoorbeeld groene of grijze stroom. U kunt zelfs twee energieleveranciers hebben: 1 voor gas en 1 voor stroom (MLOEA). Edmij doet álleen stroom. Dit zijn belangrijke afwegingen in het maken van uw keuze.

Stroom wordt door energieleveranciers op verschillende beurzen gekocht. Er zijn langer termijn markten (bijvoorbeeld een jaar vooruit), maar ook de dagmarkt (EPEX day-ahead markt), de intraday markt en de onbalansmarkt.
De energiemarkt werkt zoals de naam zegt als een echte markt: prijzen zijn continu in beweging en worden bepaald door vraag en aanbod op dat moment. Hoeveel zon en wind er is op een bepaalde dag is een sterk bepalende factor. Maar ook het seizoen (in de winter meer vraag, dus hogere prijs) of politieke invloeden kunnen van belang zijn.

De keten op de stroommarkt ziet er als volgt uit:
– De producenten van elektriciteit. Zij wekken stroom op.
– TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
– De netbeheerders. Zij beheren de midden- en hoogspanningsdistributienetten. Dit zijn bijvoorbeeld Enexis,
Stedin en Liander.
– De programmaverantwoordelijke (PV-Partij). Zij kopen de stroom in voor de leverancier en hebben een
leveringsplicht.
– De meetbedrijven (MV-meetverantwoordelijken). Zij meten het daadwerkelijke verbruik of productie.
– De leveranciers. Zij leveren stroom aan de klanten, zowel particulieren als bedrijven.

Edmij is leverancier en PV-Partij. Daarnaast hebben wij nog wat andere rollen: CSP, BSP, BRP, en EPEX-member. Elke rol die wij zelf kunnen vervullen, vervullen wij ook.

Hoe werkt een dynamisch (variabel) energiecontract?

Het traditionele energiecontract bestaat uit een vaste prijs voor de piek- en dal-uren. Een dynamisch contract heeft daarentegen élke dag voor élk uur een andere prijs. Zie vooral de widget hieronder. Een dynamisch contract heeft daarnaast vele voordelen. Edmij koopt de door jouw gebruikte energie in op de EPEX day-ahead markt en Edmij verkoopt de door jou geproduceerde energie ook op de EPEX day-ahead markt.
Energie inkopen tegen flexibele tarieven klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het zeker niet. In de volgende punten wordt uitgelegd hoe je met dynamische energiecontracten veel geld kan besparen.
Vergelijking met een vast contract
Als een energieleverancier een vaste prijs aanbiedt neemt hij daarmee een risico. Namelijk: als de prijs omhoog gaat, gaan zijn inkoopkosten omhoog en maakt hij verlies op de prijs die hij heeft afgesproken met jou. Dit risico prijst hij in door een hoge marges bovenop de prijs te vragen.
De tweede reden waarom een vast contract duurder is, is het omgekeerde scenario. Waar de energieleverancier bij een prijsverhoging verlies maakt op jou, maakt hij winst wanneer de prijzen omlaag gaan. Dit verschil voel jij niet in je portemonnee, want je hebt immers een vaste prijs. Bij een dynamisch energiecontract profiteer jij wél van lage prijzen.
Een derde reden waarom een dynamisch contract geldt oplevert is dat het loont om je verbruik te verplaatsen naar goedkopere momenten op de dag (genaamd demand response). Bijna elk bedrijf heeft een soort flexibiliteit in zijn verbruik. Met een dynamisch contract kun je profiteren van lage, en soms zelf negatieve, prijzen. Wil jij weten waarom in sommige uren de energieprijzen laag zijn?
Een dynamisch contract is daarnaast ook nog eens goed voor het milieu!
Bij Edmij bieden wij alleen dynamische contracten aan. Edmij verdient geld door een servicefee per MWh te rekenen. Wij kunnen deze fee laag houden door onze erg lage overheadkosten (geen grote huurpanden, leaseauto’s et cetera) en omdat Edmij elke rol in de energieketen zélf vervult. Onze rollen zijn:
– Energieleverancier
– Programmaverantwoordelijke partij
– Edmij doet haar eigen forecasting
– EPEX member
Heb jij ook nog eens flexibiliteit of duurzame productie? Dan kan Edmij veel slimme dingen voor je doen. Denk aan curtailen van je zonnepanelen of windturbines, het leveren van noodvermogen, je batterij aansturen of demand response.

Waarom is een dynamisch energiecontract goed voor het klimaat?

Een dynamisch contract zorgt ervoor dat bedrijven een prikkel krijgen om te verbruiken op het moment dat de energieprijs laag is. Als er veel wind en zonne-energie is, is er meer aanbod op de energiemarkt. Meer aanbod zorgt voor een lage prijs. Vaak is de Nederlandse productie van wind en zonne-energie genoeg om de hele Nederlandse vraag te beantwoorden. De prijs is dan het laagst én het meest groen. Op deze manier is een dynamisch contract beter voor de portemonnee én beter voor het milieu!

Hoe ziet een PPA van Edmij eruit?

In onze PPA staan bijvoorbeeld de volgende items; welke diensten Edmij aan je gaat leveren, wat wij doen met je GvO’s, hoe wij ‘slimme dingen’ voor je gaan doen, hoe wij factureren, de toegevoegde waarde van Edmij, de duur van de overeenkomst, en de fee die wij rekenen voor onze diensten.

Edmij levert:
BASISDIENSTEN
1. Maken van een dagelijkse day-ahead forecast van de netto elektriciteitsproductie per uur, op basis van alle beschikbare (weer)informatie, zodat we de juiste hoeveelheid voor u verhandelen;
2. Dagelijks voor u per uur verhandelen van stroom op EPEX day-ahead markt;
3. Optreden als formele energieleverancier;
4. Optreden als programma verantwoordelijke partij (PV-partij);
5. Beschikbaar stellen van meetdata, verhandelde volumes en prijzen per kwartier, zodat u de factuur helemaal kunt doorgronden (óók uw eigen onbalans);
6. Verhandelen van uw GVO’s (indien gewenst).

Dit doen we voor een vaste lage fee!

PRO-DIENSTEN
Doormiddel van intraday handel en curtailment kunnen wij uw posities aanpassen, onbalanskosten verkleinen en zélfs extra winsten halen uit curtailment. Voor deze diensten vragen wij een prestatiefee.

Waarom is de EPEX day-ahead prijs gemiddeld lager in de nacht en rond het middaguur?

De EPEX day-ahead prijs is gemiddeld lager in de nacht en rond het middaguur dan bijvoorbeeld s’ochtends om 8:00 uur of s’avonds om 18:00 uur. Dit komt door het verschil in vraag en aanbod op die tijdstippen. Basiseconomie legt ons uit dat de prijs hoger wordt wanneer de vraag omhoog gaat en de prijs omlaag gaat wanneer het aanbod hoger wordt. Dit werkt óók zo op de energiemarkt.

In de nacht is de vraag naar energie laag. Daarom zie je in de nacht vaak lagere prijzen. Als dan ook nog eens de wind hard waait wordt de prijs al snel veel lager. Rond het middaguur is de vraag gemiddeld ook iets lager, en speelt de zon vaak een drijvende factor achter een lage prijs. Om, bijvoorbeeld, 18:00 uur komen veel Nederlanders thuis van werk, pluggen hun elektrische auto aan de lader, doen de lichten aan, of beginnen te koken op hun inductieplaat. Hierdoor stijgt de vraag en daardoor de prijs.

Betaal en ontvang ik de echt marktprijs bij Edmij?

Ja! Bij Edmij betaal en ontvang je de echte marktprijs van dat moment. De prijzen die u betaalt/ontvangt voor uw stroom zijn marktprijzen die per uur ontstaan op de European Power Exchange (EPEX). Dit is de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Op deze beurs komen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit samen. Omdat de vraag en het aanbod per uur verschillen heb je ook per uur een andere prijs. De prijzen van vandaag kunt u hier zien!

Edmij rekent de marktprijs 1 op 1 aan u door. Edmij vraagt een vaste vergoeding per MWh. Lees hier waarom wij die vaste vergoeding laag kunnen houden.

Hoe houdt Edmij haar vaste fee zo laag mogelijk?

Wij kunnen onze vaste fee laag houden door onze erg lage overheadkosten (geen grote huurpanden, leaseauto’s et cetera), en omdat Edmij elke rol in de energieketen zélf vervult. Daarom vloeien er geen marges weg naar derden. Onze rollen zijn:
– Energieleverancier
– Programmaverantwoordelijke partij
– BSP (Balance service provider)
– CSP (Congestion Service provider)
– Edmij doet haar eigen forecasting
– EPEX member

Waarom zou ik kiezen voor marktprijzen en geen vaste prijzen als ik alleen maar energie produceer?

De eerste reden om te kiezen voor marktprijzen tegenover vaste prijzen is de SDE subsidie. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) zorgt voor een zekere inkomsten van uw zonne-of-windstroom. Als de marktprijzen, de openbare EPEX prijzen, lager zijn dan het SDE fase-bedrag wordt uw prijs aangevuld tot dat SDE fase-bedrag. Wanneer de prijzen hoger worden maar nog steeds onder het SDE fase-bedrag blijven krijgt u dus minder subsidie. Wanneer de marktprijzen boven het SDE fase-bedrag komen krijgt u helemaal geen subsidie meer. Zonder ‘vaste’ prijs af te spreken met een directe afnemer van uw zonne-of-windstroom krijgt u dus eigenlijk ook al een vaste prijs. Namelijk: het SDE fase-bedrag.

Andere reden voor een variabel contract zijn:
1. Door een vaste prijs af te spreken weet u dat u die afgesproken prijs ontvangt, maar verliest u tegelijkertijd de up-side van hogere prijzen;
2. Een afspraak over een vaste prijs met een afnemer is ingewikkeld. Hoe hoog moet de vaste prijs zijn? Voor hoeveel jaar zetten we hem vast? Daarnaast zijn er altijd winnaars en verliezers. Stijgen de marktprijzen? Dan verlies jij. Dalen de marktprijzen? Dan verliest de afnemer. Edmij gelooft alleen in duurzame samenwerkingen waar geen winnaars en verliezers zijn, maar waar je de prijs betaalt en ontvangt voor je energie die het echt oplevert;
3. Het geeft de mogelijkheid om slimme dingen te gaan doen met uw zonnepanelen of windturbines en hier zelf van te profiteren.

Wat zijn onbalanskosten? En waarom heb ik onbalanskosten?

Het begrip “Onbalans” is iets waar de meeste zakelijke gebruikers van energie nog nooit mee te maken hebben gehad. Zij kopen immers tegen vaste tarieven bij traditionele energieleveranciers in, waarbij de impact van onbalans verwerkt zit in de prijs. Met de komst van dynamische tarieven, die klanten de mogelijkheid bieden om direct via de open energiemarkt tegen flexibele tarieven in te kopen, wordt het voor zakelijke gebruikers interessant om te begrijpen wat onbalans precies is, en welke impact het heeft op de totale energierekening.

Onbalans: een korte introductie
Voor verbruikers van energie is onbalans het verschil tussen het voorspelde energieverbruik en het daadwerkelijke energieverbruik. Voor producenten van duurzame energie geldt hetzelfde, maar dan voor de productie van energie. Alle partijen die aangesloten zijn op het Nederlandse elektriciteitsnet zijn verplicht om de landelijke netbeheerder TenneT een zogeheten energieprogramma (E-programma) te sturen. Hierin staat een overzicht van het netto ingekochte (of verkochte) volume elektriciteit per kwartier. Dit wordt een nominatie genoemd. Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik of productie met het voorspelde verbruik of productie (ingekocht of verkocht op de day-ahead markt) heet onbalans.

Om te bepalen hoeveel stroom wij voor u kopen of verkopen maken wij dagelijkse een voorspelling van uw verbruik of opwek. Dat begint met een voorspelling van het weer door onze meteoroloog. Onze data analisten maken vervolgens op basis van algoritmes kWh-voorspellingen voor specifieke locaties. In de praktijk komen onze voorspellingen heel dicht bij het daadwerkelijke verbruik of productie. Máár, de voorspelling is natuurlijk nooit perfect. Bijvoorbeeld doordat u wat extra elektriciteit verbruikt of dat er toch meer wind of meer zon is dan verwacht.

Onbalansprijzen vaak ongunstig
Wanneer het verbruik hoger is dan verwacht (of je produceert minder dan verwacht), ben je in ‘shortage’ (tekort). Je verbruikt te veel of produceert te weinig. Hiervoor betaal je de onbalansshortageprijs. Als het verbruik lager is dan verwacht (of je produceert meer dan verwacht) ben je in ‘surplus’ (overschot). Voor dit overschot aan stroom krijg je de onbalanssurplusprijs.

TenneT publiceert dagelijks de onbalansprijzen op hun website. Deze prijzen zijn doorgaans minder gunstig dan de flexibele energieprijzen waarvoor energie wordt ingekocht en verkocht op de EPEX Day-Ahead markt. De beste manier om hoge onbalanskosten te voorkomen is dus door zo goed mogelijk te voorspellen hoeveel energie je voor elk moment van de volgende dag zult verbruiken of produceren.

Lét op, de onbalanskosten in uw vaste energiecontract zitten dus al in dat vaste tarief! In deze tarieven zijn zelfs vaak extra verzekeringspremies opgenomen om het onbalansrisico af te dekken. Als klant met een vast energiecontract betaal je dus voor al je ingekochte en verkochte energie een te hoge verzekeringspremie.

Rekenvoorbeeld 1:
Piet heeft zonnepanelen op zijn schuur. Edmij voorspelt dat hij morgen tussen 12:00-13:00 10 kWh gaat verkopen. Daarom verkoopt Edmij 1 dag van tevoren (day-ahead) 10 kWh tussen 12:00-13:00 voor Piet. De volgende dag is er helaas tussen 12:00-13:00 een klein wolkje boven Piet zijn boerderij. Hierdoor gaat hij maar 9 kWh produceren. Die 1 kWh dat hij minder produceert is zijn persoonlijke onbalans. Omdat hij te weinig produceert betaalt hij de onbalansshortageprijs. Zijn onbalanskosten zijn dan: 1 kWh * onbalansshortageprijs.

Hoe komen negatieve prijzen tot stand?

Negatieve prijzen zijn eigenlijk een raar fenomeen. Hoe kan het nou dat prijzen negatief kunnen worden? Toch komen negatieve onbalansprijzen tegenwoordig bijna 2 uur per dag voor. Negatieve energieprijzen ontstaan doordat de energiemarkt altijd in balans moet zijn. Wanneer er grootschalig veel meer wind en veel meer zon is dan voorspeld kan het zijn dat vraag en aanbod niet gelijk zijn en de prijs negatief wordt.

Zoals je geld ontvangt wanneer je produceert en de prijzen positief zijn, zo betaal je geld wanneer je produceert en de prijzen negatief zijn. Daarom is het financieel beter om dan niet te produceren. Het tijdelijk stilzetten van je wind- of zonnepark wordt curtailment genoemd.

Negatieve EPEX-prijzen ontstaan wanneer er voor de volgende dag langdurig meer productie dan consumptie wordt voorspeld. Dit komt veel minder vaak voor dan negatieve onbalansprijzen. Dit komt doordat het een dag van tevoren nog mogelijk is om je stroomproductie uit gas of kolencentrales te verminderen.

Negatieve onbalansprijzen komen echter veel vaker voor. Immers, onbalans komt uit fouten in voorspellingen en het weer is nou eenmaal moeilijk te voorspellen. Als er veel meer wind of veel meer zon is dan verwacht, wordt er veel meer geproduceerd en is Nederland in surplus. Het elektriciteitsnet komt onder druk, en daarom wordt meer energie produceren, of minder verbruiken, dan je op de day-ahead markt hebt verkocht bestraft met negatieve onbalansprijzen. Voor elke kWh meer geproduceerd dan voorspeld ga je dus betalen. Máár, deze negatieve prijzen bieden voor duurzame energieproducenten ook grote kansen. Namelijk: curtailment.

Hoe kan ik profiteren van negatieve onbalansprijzen?

In ‘Wat zijn onbalanskosten? En waarom heb ik onbalanskosten?’ is ook al een rekenvoorbeeld gegeven. Dat was een rekenvoorbeeld van tegenvallende productie. Hieronder staat een rekenvoorbeeld van een overschot in Piet’s eigen productie, maar ook in die van Nederland.

Rekenvoorbeeld 2.
Piet heeft zonnepanelen op zijn schuur. Edmij voorspelt dat hij morgen tussen 12:00-13:00 10 kWh gaat verkopen. Daarom verkoopt Edmij 1 dag van tevoren (day-ahead) 10 kWh tussen 12:00-13:00 op de markt voor Piet. Op de dag zelf blijkt er veel meer zon te zijn tussen 12:00-13:00 dan voorspeld. Er wordt in heel Nederland meer geproduceerd dan verbruikt en dit verschil wordt zelfs zo hoog dat de prijs negatief wordt; de onbalanssurplusprijs wordt -0,20 euro/kWh. Meer zon betekent ook voor Piet meer productie, hij gaat tussen 12:00-13:00 11 kWh produceren. Zijn opbrengsten, in dit geval zijn onbalanskosten, voor zijn extra geleverde energie zijn daarom 1 kWh * -0,20 euro/kWh = -20 cent. Oftewel, extra kosten terwijl je méér produceert.

Nu komt Edmij met curtailment om de hoek kijken. Curtailen is eigenlijk niks anders dan je zonnepanelen uitzetten. De onbalansprijs wordt negatief en om 12:00 zet Edmij je zonnepanelen uit. Wat gebeurt er? In plaats van dat je te veel produceert zoals hierboven, produceer je nu te weinig (Er is 10 kWh verkocht, maar je produceert expres 0). Normaal moet je daarvoor betalen, maar omdat de prijs negatief is krijg je betaald. 10 kWh te weinig * -0,20 euro/kWh = 2 euro opbrengst.

Lét op! In alle gevallen heb je eerst day-ahead je energie verkocht. Hiervoor heb je dus ook day-ahead geld gekregen. In het laatste geval met curtailment ontvang je dus 2x geld. 1x op de day-ahead markt toen je het hebt verkocht. De 2e keer op de onbalansmarkt, door éxpres in onbalans te zijn.

Hoeveel meerwaarde creëert Edmij dan met curtailen?

Edmij realiseerde in kalenderjaar 2020 een netto zonnestroomprijs van 25 euro/MWh. Dit is 5 euro/MWh (25%) beter dan het correctiebedrag in de SDE. In kalenderjaar 2021 deden wij het 10 euro/MWh beter dan het correctiebedrag en in kalenderjaar 2022 ongeveer 20 euro/MWh beter dan het correctiebedrag. Wij zijn erg trots op deze prestaties. Het correctiebedrag geeft namelijk aan welke prijs “de markt” gemiddeld realiseert. Het is daarnaast ook de theoretische zonnestroomwaarde op basis waarvan de RVO uw subsidie baseert.

Bereken hier wat jij extra verdient door curtailment

Welke ‘slimme dingen’ doet Edmij allemaal nog meer?

Naast curtailen doet Edmij nog véél meer:
1. Aanbieden van FCR (Frequency Containment Reserve, ofwel de primaire reservemarkt) als BSP;
2. Leveren van aFFR (Secundaire reservemarkt, of wel regelvermogen);
3. Leveren van noodvermogen aan TenneT (Tertiaire reservemarkt, mFRRda);
4. Bieden op de GOPACS markt;
5. Demand response.

Een mooi voorbeeld van demand response is het werk wat wij doen bij Waternet. Ongeveer 80 watergemalen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgen ervoor dat wij daar geen natte voeten krijgen. Bij veel regen pompen de watergemalen natuurlijk meer dan bij weinig regen. Sommige dagen moeten ze daarom 5 uur draaien en sommige dagen maar 2 uur.Maar wie bepaalt welke uren? Hiervoor voorspelt Edmij de marktprijzen en de regenval (hoe lang de watergemalen aan moeten). Vervolgens worden de benodigde draaiuren gepland op de uren waarin de voorspelde prijs het laagst is. Het verplaatsen van het verbruik van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht levert hen duizenden euro’s per jaar op.

Hoe kan ik geld verdienen met batterijen? En welke batterij moet ik kopen?

Zie hiervoor onze pagina: batterij consulting

Edmij moet toch ook wat verdienen? Hoe zit dat?

Wij vinden transparantie heel belangrijk. Om deze reden zetten wij alle marktprijzen één op één door. Wij rekenen slechts een vaste vergoeding per kWh voor onze dienstverlening, ongeacht hoeveel u verbruikt. Deze brengen wij op de factuur apart in beeld. Zo staat u niet voor ongeplande verassingen of verborgen marges.

Voor de ‘slimme dingen’ die wij doen vragen wij een prestatiefee. Oftewel, van alles wat onze klanten extra verdienen door bijvoorbeeld curtailment vragen wij een percentage. Op deze manier is onze doelstelling dezelfde als die van jou: de opbrengst van je geproduceerde stroom maximaliseren, of kosten van je verbruikte stroom minimaliseren.

Kan iemand mijn factuur uitleggen?

Zie hiervoor de factuur pagina.

Krijg ik na afloop van het jaar een eindafrekening?

Nee, wij rekenen direct uw werkelijke verbruik af. Hierdoor is het niet nodig om na afloop van het jaar nog een eindafrekening te sturen.

Het aantal kWh waarover ik belasting moet betalen is hoger dan het aantal kWh op mijn factuur. Hoe komt dat?

Over elke kWh die u verbruikt moet energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) worden betaald. Dat is vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het meetbedrijf leest uw hoofdmeter uit, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen verbruik en levering. Het meetbedrijf stuurt deze getallen op zijn beurt naar de netbeheerder. De netbeheerder telt deze getallen bij elkaar op en stuurt één afgerond getal voor elk kwartier naar de energieleverancier. Op basis van dit afgeronde getal vindt de elektriciteit-afrekening plaats.

Na afloop van de maand stuurt het meetbedrijf een “maandbericht”. Hierin telt het meetbedrijf het gemeten verbruik in alle individuele kwartiertjes op de hoofdmeter bij elkaar op. De netbeheerder verwerkt dit bericht en controleert ook of dit overeenkomst met de verstrekte kwartierwaarden. Als laatste stuurt de netbeheerder het maandbericht naar de energieleverancier. Op basis van het verbruik uit dit bericht wordt uw energiebelasting berekend.

Over elke kWh verbruik die gemeten is op de hoofdmeter moet Energiebelasting betaald worden. Dus stel u voor dat u de eerste 5 minuten van een kwartier 1 kWh verbruikt, en in de laatste 10 minuten 2 kWh levert, dan levert u per saldo 1 kWh aan het net (1 kWh minus 2 kWh).

Over deze gebruikte kWh moet wél EB en ODE betaald worden omdat het geregistreerd is door de hoofdmeter.

Wat voor opzegtermijn hanteert Edmij?

Bij onze openheid en transparantie hoort ook de mogelijkheid om te komen en gaan wanneer u wilt. Vandaar dat wij niet werken met langdurige opzegtermijnen of meerjarige contracten. Ons opzegtermijn is daarom altijd één maand en opzeggen geschiedt per de eerste dag van een kalendermaand. Er zijn ook geen opzegboetes.

Wat gebeurt er met mijn GvO’s?

Edmij verzorgt ook de administratie van de GvO’s (Garanties van Oorsprong). Op het moment dat u duurzame stroom produceert ontvangt u GvO’s. Een GvO is een bewijs dat de stroom duurzaam is opgewekt. Deze GvO’s zijn geld waard. Wij houden in de gaten of de GvO’s worden uitgekeerd en proberen deze zo goed mogelijk voor u te verkopen. Wij kunnen uw duurzaam opgewekte stroom ook direct leveren aan een duurzame eindverbruiker!

Ik wil de door mij opgewekte duurzame elektriciteit verkopen aan mijn buurman, kan dat?

Ja natuurlijk kan dat! Uw groene stroom is meer waard als lokale groene stroom! Wij kunnen uw lokale duurzame stroom direct leveren aan omliggende bedrijven, leveranciers of andere afnemers. De verbruiker van uw duurzame stroom betaalt precies dezelfde openbare uurprijs voor stroom als die u van ons ontvangt. Groene stroom tegen eerlijke marktprijzen: zo betaalt een verbruiker nooit te veel en krijgt de lokale producent nooit te weinig: een duurzame samenwerking!