Noodvermogenpool

De landelijke netbeheerder TenneT koopt noodvermogen in om grote stroomtekorten op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld als de wind plotseling wegvalt, of als er onverwachts een energiecentrale of internationale verbinding uitvalt.

Ongeveer één keer per maand verzoekt TenneT grote industrieën om hun stroomverbruik een uur te verlagen. Of om noodstroomaggregaten (NSA) en warmte-krachtkoppelingen (WKK) extra stroom te laten produceren. Zoals met elke vorm van flexibiliteit, kan je hier veel geld mee verdienen.

Kleinere partijen kunnen noodvermogen niet zomaar aanbieden. TenneT stelt daar namelijk hoge eisen aan. Je moet minimaal 20 MW kunnen leveren, binnen 10 minuten kunnen reageren en je moet minimaal 1 uur afgeschakeld blijven of extra stroom kunnen blijven leveren. Wij bundelen al vanaf 2013 het vermogen van kleinere klanten in een noodvermogenpool zodat zij samen aan de eisen van TenneT voldoen. Die klanten kunnen op verzoek van TenneT méér stroom produceren. We kunnen automatisch jouw installaties aansturen of we kunnen je een real-time signaal geven zodat jouw operators zelf de benodigde acties in gang kunnen zetten.

Als Balance Service Provider (BSP) doet Edmij elke dag mee aan een veiling om noodvermogen te leveren. Wanneer jij noodvermogen levert krijg je hier voor een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit 2 onderdelen; een beschikbaarheidsvergoeding en een variabele vergoeding. De beschikbaarheidsvergoeding is een vergoeding voor het ‘klaarstaan’ als het nodig is. De variabele vergoeding krijg je wanneer je, gemiddeld 1 keer per maand, wordt afgeroepen om daadwerkelijk te produceren. Er zijn ook risico’s; als je niet levert wanneer TenneT dat vraagt krijg je hoge boetes. Edmij heeft nog nooit een boete gekregen. Bereken hier wat jij kan verdienen met het aanbieden van noodvermogen.

Verdiensten Edmij

Als we minder noodvermogen leveren dan we hebben afgesproken krijgen wij van TenneT aanzienlijk hoge boetes. Daarom kopen we altijd wat extra vermogen in, zodat we wat méér leveren dan afgesproken. Als er dan iets misgaat, dan voldoen we toch aan onze verplichting. In de afgelopen jaren hebben wij, mede hierdoor, nog nooit een boete gekregen. We rekenen daarnaast géén managementkosten, beheerkosten of andere kosten die bedoeld zijn om organisatiekosten af te dekken. Onze pool is groot genoeg, we hebben jarenlange ervaring en ook de achterliggende processen voor onbalansaanpassingen zijn goed ingeregeld. Dat komt ook omdat wij zelf als energieleverancier en zogenaamde Programma Verantwoordelijke partij (PV-partij) te maken hebben met die onbalansaanpassingen. Zeker als wij energieleverancier zijn van de aansluiting waarop je noodvermogen levert, gaan deze processen makkelijk: we hoeven met niemand iets af te stemmen. En de waardeketen tussen TenneT en onze klant is op die manier zo kort mogelijk.

Wij houden 12,5% tot 17,5% van de opbrengsten in om onze kosten te dekken en om onze risico’s te verkleinen. De rest van de opbrengst gaat naar jou.

Testprogramma voor noodstroomaggregaten

Let op als je besluit noodvermogen te leveren met jouw noodstroomaggregaat (NSA). De BEMS (emissiewetgeving) voorkomt dat dieselaggregaten, vanwege hun hoge uitstoot, onnodig worden ingezet. Commerciële inzet is verboden.

Dat vinden wij ook logisch: dieselaggregaten zijn erg vervuilend. Datacenters en ziekenhuizen testen hun noodstroomaggregaten desondanks elke maand om te voorkomen dat ze niet werken als de stroom uitvalt. De bedrijfszekerheid moet namelijk 100% zijn.

Onder BEMS is er een vrijstelling voor het testen van de aggregaten. Wij bieden onze klanten een testprogramma aan waarbij we de NSA’s onder realistische omstandigheden testen; onverwacht en op het moment dat de netspanning lager is dan normaal (net als het moment waarop de stroom uitvalt).

We zorgen ervoor dat onze testen niet leiden tot extra uitstoot van uitlaatgassen, omdat die testen in de plaats komen van de reguliere testen. Het bijhouden van een urenstaat is van belang om dat aan te kunnen tonen.

Wij vragen een vergoeding voor deze dienst. Omdat we óók verdienen met de inzet van noodvermogen, betalen wij per saldo een bedrag uit. Onze klanten ontvangen hierdoor een bijdrage in de onderhoudskosten en een compensatie voor de brandstofkosten.

Wie kan noodvermogen leveren?

Iedereen die op verzoek op elk moment één uur lang 400 kW minder stroom kan verbruiken of extra stroom kan produceren. Dat zijn datacenters, ziekenhuizen, waterschappen, papierfabrieken, industrie etc.

Wil jij TenneT helpen om het net te balanceren bij stroomtekorten? Meld je dan aan bij onze noodvermogenpool! Neem hier contact met ons op.