Batterij Consulting

Je hoort om je heen ontzettend veel over batterijen. Je denkt dat het een goede investering is, maar bent onzeker over bepaalde keuzes die hierbij komen kijken en weet niet precies wat het risico is van deze investering. Daarnaast ben je benieuwd hoe je die batterij dan optimaal kan en moet gebruiken. Ook Edmij ziet dat hier kansen liggen.

Je loopt rond met vragen als: wat voor soort batterij moet ik kopen, bijvoorbeeld qua vermogen en capaciteit? Verdien ik mijn investering eigenlijk wel terug en hoeveel risico heb ik met deze investering? Op welke markt (day-ahead, reservemarkten of onbalansmarkt) moet ik mijn batterij opereren? En hoe kan ik dit optimaal doen? Hoe zorg ik dat mijn batterij zo lang mogelijk mee kan? Edmij kan je helpen een antwoord te vinden op al deze vragen.

Advies en verdienmodel

Particuliere investeringen in batterijen zijn op dit moment nog vrij nieuw. Wij gaan graag met je in gesprek, om je specifieke vragen te beantwoorden en om uiteindelijk een op maat gemaakt advies uit te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de nog beschikbare capaciteit van het net en van het soort batterij dat het beste past bij jouw situatie. Het soort batterij is bijvoorbeeld erg belangrijk voor de efficiëntie en op welke markt je wilt opereren. Ten tweede kunnen we voor je berekenen hoeveel je kan verdienen op de onbalansmarkt en op de Frequency Containment Reserve (FCR) markt. Wij leveren een rapport met daarin je terugverdientijd en je rendement.

Aansturing batterij / Energytrading

Edmij kan ook van meerwaarde zijn in het aansturen van je batterij als je daarmee wil handelen. Met handelen bedoelen wij het leveren van reservediensten óf zo laag mogelijk inkopen en zo hoog mogelijk verkopen op de onbalansmarkt. Dit wordt ook wel energy trading genoemd. Edmij is Balance Service Provider (BSP) en heeft daarmee toegang tot de reserve markten (zoals de FCR markt). Edmij heeft erg veel ervaring in het beheren van slimme assets. Zoals je kan zien op de site zijn dit bijvoorbeeld wind- en zonneparken maar ook energie verbruikende assets. Voor wind- en zonneparken proberen wij jouw energie voor de hoogste prijs te verkopen. Voor de energie verbruikende klanten proberen we energie zo laag mogelijk in te kopen. Dit is precies wat nodig is voor het aansturen van een batterij. Ook hier kan Edmij dus zijn meerwaarde leveren.

Meer weten over hoe we dit precies doen? Stuur ons een bericht of bel ons een keer op!